Zakład Poprawczy w Witkowie

”Człowiek jest lepszy, aniżeli jego własne czyny”
A. Szczypiorski

O placówce

Internat Zakład Poprawczy w Witkowie jest placówką resocjalizacyjno-rewalidacyjną z limitem miejsc zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości na poziomie 54 wychowanków.         W skład zakładu wchodzą grupy internatowe w ilości dostosowanej do...

1. W zakładzie funkcjonuje zespół diagnostyczno-korekcyjny. W skład zespołu wchodzą: psycholog i pedagodzy. 2. Do zadań zespołu diagnostyczno-korekcyjnego należy w szczególności: a) udzielanie pomocy wychowankom nowo przybyłym do zakładu – wspieranie w...

Historia_i_informacje_o_placówceodt.odt