Zakład Poprawczy w Witkowie

”Człowiek jest lepszy, aniżeli jego własne czyny”
A. Szczypiorski


 

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Witkowie,

ul. Park Kościuszki 9  62-230 Witkowo.

W trakcie nauki uczniowie, miarę potrzeb są przysposabiani do pracy w zawodzie: murarz-tynkarz, ślusarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

 

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 w Witkowie

ul. Park Kościuszki 9  62-230 Witkowo.

Szkoła prowadzi kształcenie zawodowe w kierunkach:

  • Ślusarz – numer zawodu 722204.
  • Murarz-tynkarz – numer zawodu 711204

 

 `IMG 20210413 102215IMG 20210412 101319IMG 20210412 101421image000003image000009image000005image000008

 

STATUT_Branżowej_Szkoły_I_Stopnia_Nr_2.docx

STATUT_Szkoły_Podstawowej_Nr_4.docx