Zakład Poprawczy w Witkowie

”Człowiek jest lepszy, aniżeli jego własne czyny”
A. Szczypiorski

Strukturę organizacyjną Zakładu Poprawczego w Witkowie określają przepisy §15, §16 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.10.2001 w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487).

Podległość służbową w ZP w Witkowie przedstawia graficznie poniższy diagram

 

Struktura organizacyjna zakładu 2 3

 

 

 Struktura_organizacyjna_zakładu_2.jpg