Zakład Poprawczy w Witkowie

”Człowiek jest lepszy, aniżeli jego własne czyny”
A. Szczypiorski

O placówce

Zakład Poprawczy w Witkowie jest placówką dla chłopców. Zakład Poprawczy jest placówką resocjalizacyjno–rewalidacyjną dla nieletnich niepełnosprawnych intelektualnie i niedostosowanych społecznie, w przedziale wieku od 13 do 21 lat. Swoje zadania...

Strukturę organizacyjną Zakładu Poprawczego w Witkowie określają przepisy §15, §16 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.10.2001 w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487). Podległość służbową w ZP w...

  Szkoła Podstawowa Nr 4 w Witkowie, ul. Park Kościuszki 9  62-230 Witkowo. W trakcie nauki uczniowie, miarę potrzeb są przysposabiani do pracy w zawodzie: murarz-tynkarz, ślusarz, monter zabudowy i...

Warsztaty szkolne Wychowankowie Zakładu Poprawczego w Witkowie w trakcie zajęć praktycznej nauki zawodu oraz przysposobienia do pracy w warsztatach szkolnych uczestniczą  w zajęciach dostosowanych do możliwości intelektualnych oraz etapu edukacyjnego: Uczniowie...