Zakład Poprawczy w Witkowie

”Człowiek jest lepszy, aniżeli jego własne czyny”
A. Szczypiorski

Z życia zakładu

Od ponad 30 lat Zakład Poprawczy w Witkowie jest organizatorem plenerów plastycznych. Odbywają się one w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie. Uczestników gościmy w domkach letniskowych należących do naszego Zakładu. W...

Dnia 1czerwca 2021 w ZP w Witkowie odbył się festyn sportowo-rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka. W ramach festynu zorganizowano szereg konkurencji sportowych: rzut piłką do kosza, turniej piłki siatkowej, mecz...

Co dwa tygodnie w soboty wychowankowie mogą wziąć udział w zajęciach robotyki i programowana przy pomocy zestawów klocków Lego Wedo 2.0. Podczas tych zajęć nieletni wykonują zabawy konstrukcyjne podczas których:

Celem prowadzonych przeze mnie działań sportowych jest wywieranie takiego wpływu na młodego człowieka z przejawami niedostosowania społecznego aby uczył się on konstruktywnego, alternatywnego do zachowań aspołecznych radzenia sobie w trudnych...

Systematyczne zajęcia muzyczne – według zainteresowań i predyspozycji wychowanków – na podstawie opracowanego przeze mnie wcześniej programu „Z muzyką przez życie”. Udział wychowanków w zajęciach pozwala na popularyzowanie pośród nich...

Ważnym elementem naszej pracy jest rozbudzanie aktywności, motywacji i zainteresowań wychowanków. Służą temu prowadzone zajęcia z grami edukacyjnymi, które odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 2 godzin. Wszystkie gry...

Wychowankowie naszego Zakładu Krzysztof Jędras oraz Piotr Kowalski biorą udział w Ogólnopolskim Konkursie Profilaktycznym, który będzie realizowany od lutego do czerwca 2021 r. przez Zakład Poprawczy w Sadowicach. Uczestnicy konkursu byli...

Konkurs Liga Sprawiedliwości i nasza drużyna JiM TEAM Bohaterem III tygodnia rozgrywek konkursu Liga Sprawiedliwości był komornik Krzysztof Zabrał. Pytania dotyczyły pracy komorniczej.  Krzysztof Zabrał musiał dokonać egzekucji składników majątku Henryka...