Zakład Poprawczy w Witkowie

”Człowiek jest lepszy, aniżeli jego własne czyny”
A. Szczypiorski

W marcu 2019 roku nasza placówka nawiązała kontakt ze stowarzyszeniem „W stronę słońca” oraz Centrum Hipoterapii i Rekreacji Konnej w Leśniewie. Głównymi celami działalności obu organizacji jest prowadzenie terapii dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie. Specyfika ich działalności polega na tym, że prowadzona przez nie rehabilitacja ruchowa opiera się na  kontakcie z końmi. Taką metodę terapeutyczną nazywa się hipoterapią (od greckich słów hippos – koń i therapeia – terapia). Ze strony internetowej stowarzyszenia dowiadujemy się, że hipoterapia : „to forma rehabilitacji psycho-ruchowej, w której podstawowym narzędziem pracy jest koń. Hipoterapia jest jedną z form rehabilitacji wieloprofilowej, czyli oddziałującej jednocześnie ruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie. Stosowana jest zarówno u dzieci, u młodzieży, jak i u dorosłych, z różnym stopniem niepełnosprawności.” I dalej czytamy, że działanie hipoterapii to m.in.: korygowanie postawy ciała, regulacja napięcia mięśniowego, kontakt z przyrodą, działanie motywacyjne, doskonalenie równowagi, koordynacji, orientacji w przestrzeni, schematu własnego ciała, poczucie rytmu, stymulacja i normalizacja czucia powierzchniowego, zwiększenie poczucia własnej wartości, zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych, rozwijanie pozytywnych kontaktów społecznych.”

Nasza współpraca trwa już ponad dwa lata. Przez ten czas w zajęciach realizowanych przez Annę Najkowską, założycielkę i szefową obu wymienionych organizacji wzięło udział piętnastu wychowanków naszego zakładu. Siedziba prowadzonej działalności znajduje się w miejscowości Leśniewo, około 10 km od Gniezna i położona jest w pięknym, obsadzonym starodrzewem kilkuhektarowym parku.

Z powodu pandemii nasza współpraca została zawieszona ale w czerwcu udało nam się wrócić do hipoterapii Taka metoda jest świetnym sprzymierzeńcem w procesie resocjalizacji młodych ludzi. Warto przypomnieć, że nasza współpraca opiera się o zasady wolontariatu. Wśród najważniejszych składowych zajęć w Leśniewie można wymienić:

  • bezpośredni kontakt z końmi – który jest głównym elementem ww. zajęć – ich celem jest doświadczenia w obcowaniu ze zwierzęciem oraz budowanie relacji pomoc drugiemu człowiekowi – poczucie odpowiedzialności, samodzielności, sprawczości;
  • opieka nad końmi i obsługa stajni – tutaj celem jest rozwijanie poczucia samodzielności, świadomego kontaktu ze zwierzętami (zachowanie bezpieczeństwa) oraz zdobycie umiejętności w zakresie obsługi zwierząt;
  • pomoc w prowadzeniu zajęć hipoterapeutycznych z pacjentami niepełnosprawnymi – rozwijanie emocjonalne wychowanków – w tym m.in. poczucia empatii, odpowiedzialności za drugiego człowieka;
  • pomoc w pracach porządkowych w gospodarstwie.

Podstawowym elementem hipoterapii jest opieka i kontakt ze zwierzętami, ale najbardziej pożądanym celem tych zajęć jest budowanie relacji i pomoc drugiemu człowiekowi, a tym samym kreowanie i wzmacniane poczucia odpowiedzialności, samodzielności, szacunku i otwartości wobec drugiego człowieka. Nasi wychowankowie mają okazję w warunkach środowiska otwartego sprawdzić posiadane umiejętności interpersonalne i poszerzać kompetencje społeczne – i to jest największa wartość zajęć hipoterapeutycznych w Lesniewie.

Poniżej prezentujemy kilka aktualnych zdjęć wykonanych podczas zajęć hipoterapeutycznych.25