Zakład Poprawczy w Witkowie

”Człowiek jest lepszy, aniżeli jego własne czyny”
A. Szczypiorski

Dnia 1czerwca 2021 w ZP w Witkowie odbył się festyn sportowo-rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka. W ramach festynu zorganizowano szereg konkurencji sportowych: rzut piłką do kosza, turniej piłki siatkowej, mecz piłki nożnej pomiędzy pracownikami zakładu a wychowankami.
W konkursie rzutów do kosza wygrał wychowanek Czeslaw Szołyga.
W turnieju piłki siatkowej I miejsce zajęła drużyna w składzie: Krzysztof Jędras i Piotr Kowalski.
Mecz piłki nożnej zakończył się zwycięstwem pracowników zakładu wynikiem 8:3.1 21 21 2