Zakład Poprawczy w Witkowie

”Człowiek jest lepszy, aniżeli jego własne czyny”
A. Szczypiorski

Co dwa tygodnie w soboty wychowankowie mogą wziąć udział w zajęciach robotyki i programowana przy pomocy zestawów klocków Lego Wedo 2.0. Podczas tych zajęć nieletni wykonują zabawy konstrukcyjne podczas których: rozwijają koordynację wzrokowo-ruchową, spostrzegawczość, umiejętność obserwacji, skupienia uwagi przez dłuższy czas, rozwijają wyobraźnię i pomysłowość, doskonalą wytrwałość i konsekwencję. Zabawa klockami uczy też orientacji przestrzennej, umiejętności analizy i wyciągania wniosków, czytania ze zrozumieniem instrukcji oraz logicznego myślenia. Wychowankowie podczas tych zajęć uczą się również kompetencji emocjonalnych i społecznych: doświadczają wielokrotnie frustracji kiedy coś nie wychodzi ale finalnie zawsze odczuwają satysfakcję z własnoręcznie zbudowanej konstrukcji i zaprogramowania jej czynności.

Z punktu widzenia wychowanków dodatkowym atutem tych zajęć jest posiadanie własnego komputera przy pomocy którego wykonują czynności programistyczne.IMG 20210508 152301IMG 20210508 152441IMG 20210508 152453IMG 20210508 152538IMG 20210508 155852