Zakład Poprawczy w Witkowie

”Człowiek jest lepszy, aniżeli jego własne czyny”
A. Szczypiorski

Celem prowadzonych przeze mnie działań sportowych jest wywieranie takiego wpływu na młodego człowieka z przejawami niedostosowania społecznego aby uczył się on konstruktywnego, alternatywnego do zachowań aspołecznych radzenia sobie w trudnych sytuacjach, aby poznał siebie, swoje słabe i mocne strony, umiał współżyć z innymi ludźmi i potrafił znajdować w samym sobie oparcie w trudnych chwilach.

Celem zajęć z zakresu piłki nożnej prowadzonych z młodzieżą niedostosowaną społecznie w placówce takiej jak Zakład Poprawczy jest też skierowanie energii młodzieży na twórcze tory, nauka kontroli impulsów i przekształcenia ich w akceptowane społecznie zachowania; nabywanie przez młodzież umiejętności różnych form spędzania czasu wolnego, współpracy grupowej, współzawodnictwa, a także odreagowanie napięć  i emocji w sposób społecznie akceptowany. Celem jest też integracja grupy, a przez nią – eliminowanie „zasad drugiego życia”, budowanie pozytywnej samooceny wśród samych wychowanków.

Wychowawca GR. I

 

175736510 314040730081158 8846114543013878534 n

175839225 303323411155828 301166202656574442 n

Boisko

61274778 2268216129927916 3383146774146318336 n