Zakład Poprawczy w Witkowie

”Człowiek jest lepszy, aniżeli jego własne czyny”
A. Szczypiorski

Systematyczne zajęcia muzyczne – według zainteresowań i predyspozycji wychowanków – na podstawie opracowanego przeze mnie wcześniej programu „Z muzyką przez życie”.

Udział wychowanków w zajęciach pozwala na popularyzowanie pośród nich piosenek: turystycznych, rozrywkowych, rockowych, szantowych, które idealnie nadają się do śpiewania przy ognisku, czy podczas długich jesienno-zimowych wieczorów.

Muzyka jest jedną z najstarszych form oddziaływania na psychikę człowieka i zastosowania jej wpływu do terapii i wychowania. Jest formą porozumienia, odzwierciedlenia stanów psychicznych, różnych sytuacji. Jest także środkiem ułatwiającym wyładowanie niezaspokojonych uczuć i popędów dynamizujący i stymulujący, ożywiający fantazję zaprowadzający rytm, synchronizację i ład funkcji psychofizycznych, ułatwiający ujawnienie własnego zachowania się i wyrażania siebie.

Muzyka pozwala przezwyciężać przeszkody w życiu, podnosi na duchu, gdy jest ciężko, przynosi ukojenie, ulgę, pomaga wrócić do harmonii wewnętrznej.

Udział wychowanków w zajęciach jest dobrowolny. Bazujemy na pracy indywidualnej.

Systematycznie udzielałem swym podopiecznym instruktażu dotyczącego pojawiających się trudności podczas uczenia się gry na gitarze. Zadbałem o to by na spotkaniach nikt nie czuł się skrępowany i by miał warunki do swobodnej ekspresji muzycznej i twórczego działania. W trakcie zajęć panowała zawsze właściwa atmosfera a wychowankowie chętnie brali w nich udział.

                                                                                Wychowawca gr I - Paweł Rogalski

20210509 16181920210509 161848