Zakład Poprawczy w Witkowie

”Człowiek jest lepszy, aniżeli jego własne czyny”
A. Szczypiorski

Ważnym elementem naszej pracy jest rozbudzanie aktywności, motywacji i zainteresowań wychowanków. Służą temu prowadzone zajęcia z grami edukacyjnymi, które odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 2 godzin. Wszystkie gry wywołują emocje, aktywizują, ale i są dobrą zabawą i uczą współzawodnictwa. Poprzez gry wychowanek może sprawdzić swoje możliwości i umiejętności. Wychowankowie uczą się koleżeństwa, lojalności, pogodzenia się z przegraną, przestrzegania reguł. Gry edukacyjne uwalniają od negatywnych przeżyć, służą relaksowi i wprowadzeniu dobrego nastroju. Sprzyjają integracji grupy, pozwalają zdobywać nowe doświadczenia. Potwierdzeniem atrakcyjności zajęć jest niewątpliwe zainteresowanie grami wśród wychowanków.20210516 09183120210516 09184220210516 09192520210516 091952