Zakład Poprawczy w Witkowie

”Człowiek jest lepszy, aniżeli jego własne czyny”
A. Szczypiorski

Konkursy i inicjatywy dotychczas podjęte przez nas w roku szkolnym 2020/2021

W okresie bożonarodzeniowym odpowiedzieliśmy na apel fundacji SIEPOMAGA. Fundacja pozyskuje środki pieniężne ze sprzedaży fantów - darów, wytworów rękodzieła. Wysłaliśmy do fundacji (we współpracy z p. wychowawcą Krzysztofem Makowskim i p. psycholog Danutą Walczak.) kartki z życzeniami, kartki świąteczne, gipsowe obrazki, malowane skrzyneczki itp. Przesłane fanty sprzedano na aukcji.

Za udział w akcji otrzymaliśmy podziękowanie od grupy Natalka Family.

 

         Stowarzyszenie podziękowanie       Natlka Jędrzejczak podzjpg                       

 

Nauczyciel języka polskiego p. Aldona Osterczy przygotowała  uczniów do:

 • Konkursu literacko - multimedialnego "Nasze Boże Narodzenie"- organizator Zakład Poprawczy w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Krzysztof  - autor tekstu i wykonawca, a teledysk powstał we współpracy z p. wychowawcą Jarosławem Jaskulskim; Piotr autor tekstu i wykonawca - nagranie audio.

Werdykt jurorów: Krzysztof -  miejsce II (w kategorii teledysk), Piotr - miejsce III (w kategorii utwór muzyczny).

 • VII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Najładniejsza kartka wielkanocna", "Ozdoba wielkanocna"- organizator Młodzieżowy Ośrodek Adaptacji Społecznej w Koszalinie.

Celem konkursu było:

 • przybliżenie zwyczajów i tradycji świąt wielkanocnych
 • rozwijanie kreatywności i aktywności twórczej
 • sztuka jako element resocjalizacji

Uczestnicy to: Piotr - ozdoba wielkanocna oraz Marcel  - kartki wielkanocne. Obecnie oczekujemy na werdykt Jury.

 • Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego "Ścieżki Mojego Świata" - organizator Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Laskowcu - termin nadsyłania prac 15 kwietnia 2021 r., ogłoszenie wyników 2 czerwca 2021 r.:
 • pobudzenie wrażliwości i aktywności twórczej w dziedzinie literatury,
 • propagowanie osobistej refleksji jako sposobu dokonywania właściwych wyborów życiowych

W konkursie wziął udział Krzysztof . Oczekujemy na rozstrzygnięcie konkursu i werdykt Jury.

 • Konkurs Liga Sprawiedliwości - wystawiliśmy drużynę Ligi Szkół Podstawowych (skład: Marcel oraz Krzysztof ) - organizator Ministerstwo Sprawiedliwości

Celem konkursu jest:

 • zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie edukacji prawnej,
 • kształtowanie postaw obywatelskich i zaangażowania w życie społeczne,
 • aktywizacja młodzieży w zakresie edukacji prawnej na poziomie lokalnym,
 • świetna rozgrywka polegająca na rywalizacji zgłoszonych przez szkoły drużyn.

Każdorazowo w ramach rozgrywek zadaniem Drużyn będzie twórcze przedstawienie problematyki na wskazane przez Organizatora tematy umieszczone na stronie internetowej Konkursu oraz we wskazanej formie, którymi będą mogły być: forma literacka (np. wiersz, opowiadanie, reportaż, gazetka szkolna), forma plastyczna (np. plakat, grafika, malarstwo, kolaż), forma multimedialna (krótkiego filmu, relacji, zdjęć) w dowolnej technice. Początek konkursu 15 kwietnia 2021 r., a zakończenie rozgrywek 17 czerwca 2021 r . Co tydzień będą się ukazywały trzy nowe zadania, a na ich wykonanie mamy trzy dni.