Zakład Poprawczy w Witkowie

”Człowiek jest lepszy, aniżeli jego własne czyny”
A. Szczypiorski

Zasady prowadzenia rozmów telefonicznych:

 

  1. wychowankowie zakładu mają prawo do prowadzenia rozmów telefonicznych wychodzących i przychodzących,
  2. wychowanek ma prawo przeprowadzić rozmowę telefoniczną na koszt zakładu po przyznaniu takiej nagrody przez dyrektora zakładu,
  3. rozmowy telefoniczne prowadzone są na terenie grup wychowawczych w internacie,
  4. każda grupa wychowawcza dysponuje aparatem bezprzewodowym, z którego wychowanek może korzystać w dowolnym miejscu na terenie grupy wychowawczej,
  5. rozmowy telefoniczne nieletni mogą prowadzić codziennie w godzinach 1930 – 2100 . Z uwagi na ograniczone możliwości techniczne telefonicznej centrali zakładowej pojedyncza rozmowa telefoniczna może trwać nie dłużej niż 5 minut. W szczególnych przypadkach wychowawca może wyrazić zgodę na przedłużenie rozmowy telefonicznej,
  6. w szczególnych i uzasadnionych przypadkach dyrektor zakładu może wyrazić zgodę na prowadzenie rozmów telefonicznych w innych miejscach (np. gabinet zespołu diagnostyczno – korekcyjnego) i innym czasie (np. wydłużyć czas kontaktów telefonicznych).

 

Zasady_prowadzenia_rozmów_telefonicznych_1.pdf