• Rozmiar czcionki:
  • A
  • A+
  • A++
  • Kontrast:
  • włacz kontrast
  • wyłacz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

Zakład Poprawczy w Witkowie jest placówką dla chłopców.

Zakład Poprawczy jest placówką resocjalizacyjno–rewalidacyjną dla nieletnich niepełnosprawnych intelektualnie i niedostosowanych społecznie, w przedziale wieku od 13 do 21 lat. Swoje zadania realizuje w ruchu ciągłym przez cały rok. Do zakładu kierowani są nieletni na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu o umieszczeniu w zakładzie. Pracę resocjalizacyjną z wychowankami prowadzi się na terenie zakładu lub poza zakładem, z zastosowaniem środków, form, metod wychowania i nauczania przewidzianych dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.Witamy na stronie BIP Zakładu Poprawczego w Witkowie.

Adresy korespondencyjne:

Zakład Poprawczy w Witkowie
ul. Park Kościuszki 9

62-230 Witkowo

Kontakt telefoniczny:

Sekretariat, poniedziałek – piątek, godz. 7.00 – 16.00,  tel. 61 4778 244,   fax automat: 61 4778 247

Połączenia telefoniczne z wychowankami realizowane:

Codziennie w godzinach od 19.30- 21.00
 

Kontakt poprzez pocztę e-mail:

Skrzynka pocztowa jest monitorowana: pn – pt. w godz. 7.00 – 16.00

 sekretariat@witkowo.zp.gov.pl

Informacja dla Mediów

Informacji prasowych w sprawach Zakładu Poprawczego w Witkowie udziela

Rzecznik Prasowy Ministerstwa Sprawiedliwości

tel. +48 882-36-49-21 , e-mail: media@ms.gov.pl

Link do stony MS https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/zaklady-poprawcze-i-schroniska-dla-nieletnich

Komunikat w sprawie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych RODO   

  

WIĘCEJ O HISTORII ZAKŁADU TUTAJ:...

 strona internetowa:  www.witkowo.zp.gov.pl

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.