Main menu

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Posła RP

Dnia 23 maja 2019 roku w Zakładzie Poprawczym w Witkowie odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Posła RP Zbigniewa Dolaty. Wzięły w nim udział następujące drużyny: Zakład Poprawczy w Poznaniu, Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gnieźnie, Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Niechanowie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie i gospodarze – Zakład Poprawczy w Witkowie.
Poprzez udział w takim turnieju wychowankowie doskonalą współzawodnictwo, współpracę grupową, zadaniową by osiągnąć zamierzony cel. Ich energia zostaje skierowana na kreatywne tory. Taka właśnie aktywność buduje pożądaną samoocenę u nieletnich, jak również integruje całą grupę wychowanków. Nieletni poprzez uczestnictwo w takich turniejach uczą się konstruktywnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych, poznają swoje mocne i słabe strony.
Celem oddziaływania przez sport jest rozwijanie różnych form spędzania czasu wolnego, przekształcenie impulsów i energii na społeczne formy funkcjonowania a także odreagowanie powstałych napięć w pozytywny sposób.
Przebieg turnieju piłkarskiego był niezwykle emocjonujący. Chłopcy ze wszystkich placówek stanęli na wysokości zadania i dzielnie z wielkim zaangażowaniem walczyli o jak najlepszy wynik dla swej drużyny.
A oto kolejność:
1 miejsce – Zakład Poprawczy w Witkowie
2 miejsce – Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie
3 miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie
4 miejsce – Zakład Poprawczy w Poznaniu
5 miejsce – Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Niechanowie
6 miejsce – Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gnieźnie
Królem strzelców został Krystian Wersocki z Zakładu Poprawczego w Witkowie