Main menu

Sursum corda

W okresie Świąt Bożego Narodzenia wychowankowie oraz pracownicy naszego zakładu zaangażowali się w liczne działania charytatywne. Jednym z nich było udzielenie wsparcia materialnego (w formie zakupu kartek świątecznych) dla stowarzyszenie Sursum corda!, którego misją jest m.in. rozwijanie wolontariatu wśród młodzieży oraz niesienie wsparcia i pomocy dzieciom i młodzieży borykającym się z trudnościami i problemami życiowymi, zapewniając im np. pomoc psychologiczno – pedagogiczną.

My przyłączyliśmy się do jednej z akcji prowadzonych przez stowarzyszenie pod nazwą „Na ratunek”. Jej głównym celem jest zbieranie środków materialnych, dzięki którym finansowane są działania wobec konkretnych osób potrzebujących specjalistycznej pomocy. Dzięki zebranym pieniądzom stowarzyszenie zakupuje materiały ortopedyczne, sprzęt rehabilitacyjny, leki oraz finansuje zabiegi medyczne.

W związku z naszym zaangażowaniem otrzymaliśmy od stowarzyszenia podziękowania za udzielone przez nas wsparcie, które prezentujemy poniżej.

Otrzymaliśmy również zaproszenie do udziału w kolejnej akcji stowarzyszenia i zapewne nasi wychowankowie i pracownicy ponownie wesprą działalność Sursum corda!

Podziękowanie dla Pracowników ZP Witkowo

Podziękowanie dla SPS nr 4 w ZP Witkowie