Main menu

Projekt „Jedno Życie”

27 lipca 2018 roku nasi wychowankowie uczestniczyli w programie edukacyjno – profilaktycznym „Jedno Życie” prowadzonym przez znanego rapera Piotra Plichtę, pseudonim artystyczny „Poison”. Jak sam pisze o swoim programie: „Podczas spotkań poruszam różne tematy, które w dzisiejszej rzeczywistości są bliskie ludziom bez względu na przedział wiekowy. Staram się znaleźć nić porozumienia na płaszczyźnie mentalno – duchowej zarówno z samymi uczniami, jak i gronem pedagogicznym. Na spotkaniach często poruszam temat używek, do których młodzież ma teraz tak łatwy dostęp, oraz ich negatywnych skutków, doprowadzających do chorób, a nawet śmierci. Nie mniej jednak, mimo ciężkiej dosyć tematyki, staram się dotrzeć do dzieci i młodzieży poprzez inny, bardziej przystępny dla nich, a przede wszystkim bardziej przyswajalny, bo muzyczny język.”