Main menu

PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

Tegoroczny okres wczesnej wiosny stał się dla naszych wychowanków okazją do uczestniczenia w wydarzeniach, które pomagały odnaleźć się w atmosferze nadchodzących Świąt Wielkanocnych. O rekolekcjach wielkopostnych informowaliśmy już wcześniej, teraz przyszedł czas na prezentację kolejnych wydarzeń nawiązujących do zbliżających się Świąt.

Na początku kwietnia wzięliśmy udział w spotkaniu integracyjnym, zorganizowanym przez Stowarzyszenie „W stronę słońca” wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich z Lednogóry. Jego  celem było propagowanie zwyczajów związanych z przygotowaniami do nadchodzących Świąt. Podczas wspólnej zabawy wychowankowie mieli okazję zapoznać się z starymi formami przygotowywania się do Świąt, poznając zwyczaje i tradycje ludowe, m.in. uczyli się sposobów barwienia, a potem malowania pisanek, wykonywania ozdób na stół wielkanocny czy wykonywania innych przedmiotów związanych ze Świętami.

Młodzi ludowi artyści z dużym zapałem wykonywali ozdoby i przedmioty świąteczne:

Z kolei 11 kwietnia do naszego zakładu zawitali goście, z którymi na co dzień współpracujemy i działamy na rzecz integracji środowisk. W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Mielżynie, Ania Najkowska z mężem, która prowadzi Centrum Hipoterapii i Rekreacji Konnej w Leśniewie oraz wychowankowie i pracownicy naszego zakładu.

Głównym punktem naszego spotkania był udział w mini spektaklu teatralnym, który przedstawili aktorzy krakowskiego teatru wędrownego. Treść przedstawienia dawała okazję przygotowania się do świadomego przeżycia Świąt Wielkiej Nocy, ponieważ aktorzy w prostej i przejrzystej formie przybliżali widzom wybrane fragmenty biblijne, odnoszące się do Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Aktorzy zostali ciepło przyjęci przez zgromadzoną widownię:

Forma spektaklu pozwalała na aktywny udział w nim również widzów:

Po zakończeniu spektaklu dyrektor zakładu, Pan Przemysław Priebe, podziękował artystom za pobudzające do refleksji przedstawienie, wszystkim zebranym złożył życzenia a następnie zaprosił do wspólnego stołu i kontynuowanie spotkania przy przedświątecznej kawie.

Hipoterapia

W marcu nasza placówka nawiązała kontakt ze stowarzyszeniem „W stronę słońca”, które zajmuje się prowadzeniem terapii dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie. Specyfika działalności tego stowarzyszenie polega na tym, że prowadzona przez nie rehabilitacja ruchowa opiera się na kontakcie z końmi. Taką metodę terapeutyczną nazywa się hipoterapią (od greckich słów hippos – koń i therapeia – terapia).
Siedziba prowadzonej działalności znajduje się w miejscowości Leśniewo, około 10 km od Gniezna i położona jest w pięknym, obsadzonym starodrzewem kilkuhektarowym parku. Stowarzyszenie współpracuje z Centrum Hipoterapii i Rekreacji Konnej pani Anny Najkowskiej. I właśnie z inicjatywy pani Ani powstała idea nawiązania współpracy między naszym zakładem a stowarzyszeniem i Centrum. W tej chwili stawiamy pierwsze kroki w tej ciekawej, ale dla nas zupełnie tajemniczej i nieodkrytej metodzie rehabilitacji jaką jest hipoterapia.
Ze strony internetowej stowarzyszenia dowiadujemy się, że hipoterapia : „to forma rehabilitacji psycho-ruchowej, w której podstawowym narzędziem pracy jest koń. Hipoterapia jest jedną z form rehabilitacji wieloprofilowej, czyli oddziałującej jednocześnie ruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie. Stosowana jest zarówno u dzieci, u młodzieży, jak i u dorosłych, z różnym stopniem niepełnosprawności.” I dalej czytamy, że działanie hipoterapii to m.in.: „korygowanie postawy ciała, regulacja napięcia mięśniowego, kontakt z przyrodą, działanie motywacyjne, doskonalenie równowagi, koordynacji, orientacji w przestrzeni, schematu własnego ciała, poczucie rytmu, stymulacja i normalizacja czucia powierzchniowego, zwiększenie poczucia własnej wartości, zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych, rozwijanie pozytywnych kontaktów społecznych.”
Taka metoda terapii może być również świetnym sprzymierzeńcem w procesie resocjalizacji młodych ludzi. Nasi wychowankowie systematycznie goszczą na terenie stowarzyszenia i w oparciu o zasady wolontariatu starają się uczestniczyć w jego działalności. Ich aktywność polega na opiece nad końmi, pracach gospodarczych na terenie obiektu, pomocy osobom biorącym udział w zajęciach oraz na osobistym udziale w hipoterapii. Nasza współpraca dopiero się rozpoczęła i nabiera rozpędu. W trakcie opracowania jest program resocjalizacyjno – hipoterapeutyczny, w oparciu o który, mamy nadzieję, będzie rozwijać się współpraca naszego zakładu oraz stowarzyszenia i Centrum.
Poniżej prezentujemy kilka zdjęć obrazujących dotychczasowe zaangażowanie naszych wychowanków podczas zajęć hipoterapeutycznych.

Sursum corda

W okresie Świąt Bożego Narodzenia wychowankowie oraz pracownicy naszego zakładu zaangażowali się w liczne działania charytatywne. Jednym z nich było udzielenie wsparcia materialnego (w formie zakupu kartek świątecznych) dla stowarzyszenie Sursum corda!, którego misją jest m.in. rozwijanie wolontariatu wśród młodzieży oraz niesienie wsparcia i pomocy dzieciom i młodzieży borykającym się z trudnościami i problemami życiowymi, zapewniając im np. pomoc psychologiczno – pedagogiczną.

My przyłączyliśmy się do jednej z akcji prowadzonych przez stowarzyszenie pod nazwą „Na ratunek”. Jej głównym celem jest zbieranie środków materialnych, dzięki którym finansowane są działania wobec konkretnych osób potrzebujących specjalistycznej pomocy. Dzięki zebranym pieniądzom stowarzyszenie zakupuje materiały ortopedyczne, sprzęt rehabilitacyjny, leki oraz finansuje zabiegi medyczne.

W związku z naszym zaangażowaniem otrzymaliśmy od stowarzyszenia podziękowania za udzielone przez nas wsparcie, które prezentujemy poniżej.

Otrzymaliśmy również zaproszenie do udziału w kolejnej akcji stowarzyszenia i zapewne nasi wychowankowie i pracownicy ponownie wesprą działalność Sursum corda!

Podziękowanie dla Pracowników ZP Witkowo

Podziękowanie dla SPS nr 4 w ZP Witkowie

Spotkanie z historią w dniu 11.02.2019 r.

Setna rocznica odzyskania niepodległości jest jedyną w swoim rodzaju okazją do wspólnego przeżywania i okazywania radości z życia w wolnym Państwie. W całym kraju realizowane są najrozmaitsze projekty kulturalne, artystyczne, edukacyjne czy wydawnicze poświęcone historii Naszej Ojczyzny.

Zakład Poprawczy w Witkowie był głównym inicjatorem i współorganizatorem spotkania historycznego, które poświęcone było historii ORP Kujawiak – polskiego niszczyciela eskortowego  z okresu II wojny światowej.

Już w 2016 roku z wychowankami naszej placówki braliśmy udział w prezentacji książki pt. „Podwodni tropiciele. Tajemnica wraku niszczyciela ORP Kujawiak” pióra Pana Mariusza Borowiaka. Historia ta bardzo zainteresowała nas i naszych wychowanków.

W bieżącym roku ( 11.02.2019 ) udało się nam zaprosić do Witkowa i zorganizować spotkanie z niezwykłymi ludźmi, którzy poświęcili wiele swojego czasu na odkrycie podwodnych tajemnic polskiego niszczyciela eskortowego ORP Kujawiak, który w tragicznych okolicznościach zatonął w 1942 roku i spoczywa na głębokości blisko 100 metrów w pobliżu La Valletty na Malcie. Zorganizowana przez nas żywa lekcja historii odbyła się w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie, gdzie obecni byli przedstawiciele władz gminy, dyrektorzy szkół i innych środowisk lokalnych a także młodzież naszej placówki oraz uczniowie miejscowych szkół. Podczas spotkania w sposób jasny i barwny przedstawiona została tajemnica zaginionego wraku i kulisy czterech wypraw badawczych, które okazały się niezwykłą przygodą dla  nurków i badaczy wraków  z Polski, Australii, Finlandii, USA, Włoch, Szkocji, Anglii i Malty. Poza relacjami uczestników wyprawy mieliśmy możliwość obejrzenia filmu zrealizowanego podczas przygotowań i eksploracji wraku. Zaprezentowana została na spotkaniu książka monograficzna o dziejach Kujawiaka i wszystkich czterech ekspedycjach poszukiwawczych, które zakończyły się odnalezieniem zatopionego polskiego okrętu. Jedną z atrakcji była prezentacja dzwonu okrętowego z niszczyciela eskortowego „Kujawiak”, który został wydobyty przez nurków dopiero w 2017 r.

<< czytaj dalej >>

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2019

W dniu 17 marca 2019 roku wychowankowie naszego zakładu wzięli udział w rekolekcjach, które miały ich przygotować do zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy. Już po raz kolejny poprowadził je ksiądz Marcin – nasz zaprzyjaźniony salezjanin, który na co dzień opiekuje się młodymi klerykami, przygotowującymi się do posługi zakonnej w klasztorze w Lądzie.

Tym razem ksiądz Marcin pojawił się w naszym zakładzie w niezwykłym towarzystwie, ponieważ oprócz dwóch młodych kleryków, do Witkowa przyjechało pięciu wyjątkowych gości. Wyjątkowych, ponieważ nie codziennie na spotkanie z naszą młodzieżą przyjeżdżają ludzie doświadczeni przez życie, posiadający ogromny bagaż „życiowych trosk i problemów”, a jednocześnie otwarci i z dużym zaangażowaniem i radością niosący chrześcijańskie przesłanie miłości.

Byli wśród nich tacy, którzy poznali zgubną siłę alkoholu i narkotyków, którzy doświadczyli wiele zła od innych ludzi, w tym od najbliższych, którzy wiele lat spędzili za murem więziennym, którzy stracili przyjaciół, majątek i rodzinę…

Ale w pewnym momencie swojego życia, jak sami o tym mówili, spotkała ich Łaska i Miłosierdzie Boskie i dzięki temu udało im się odnaleźć w życiu to co, Ich zdaniem, najważniejsze – Wiarę, Nadzieję i Miłość.

Leszek, Piotr, Marcin, Kamil, Mariusz przyjechali do Witkowa aby w sposób otwarty i bez ogródek mówić o sobie, o swoim ciężkim życiu, o dramatach, traumatycznych przeżyciach, o złu, którego doznali i które samemu wyrządzali sobie i innym. Opowiadali o tragediach, które ich dotknęły i niezapomnianych urazach i trudnościach, z którymi się w życiu borykali.

Marcin opowiada o swoich losach życiowych i potrzebie modlitwy różańcowej.

Kamil opowiada o zdarzeniach, które doświadczył oraz o cudach, których go spotkały i o postaci św. Jose, który oddał swe życie za Jezusa Chrystusa

Leszek opowiada o swojej posłudze dla bezdomnych, byłych więźniach i osobach samotnych – prowadzi fundację Arka, która działa na rzecz tych osób.

Ale przede wszystkim mówili o tym, że to wszystko można zmienić, można zostawić daleko za sobą, można zmienić swoje życie i dać sobie nową szansę. Każdy z nich podkreślał, że w swojej zmianie pomogła im wiara w Jezusa Chrystusa i całkowite oddanie się na Jego służbę. Leszek podkreślił, że przyczyną trafiania młodych ludzi do zakładów poprawczych czy karnych jest, cyt.: „Nigdy nie okazana miłość ze strony innych ludzi”. I dlatego szansą na powrót do normalnego, prawdziwego życia jest wiara w miłość w bliźniego i Jezusa Chrystusa.

Dlatego misją naszych gości jest niesienie Dobrej Nowiny wszystkim tym, którzy jeszcze błądzą i poszukują swojego miejsca na ziemi.

W sposób bardzo sugestywny, z ogromnym, autentycznym zaangażowaniem opowiadali o sobie, swoich relacjach z Panem Bogiem, dawali świadectwo swojej wielkiej zmiany i z dużym zapałem starali się przekonać naszych wychowanków, że każdy może spróbować i może liczyć na Miłosierdzie i rozpocząć Nowe Życie.

Rekolekcjom i niezwykłym świadectwom niezwykłych ludzi stale towarzyszył śpiew i modlitwa

Na zakończenie pierwszej części spotkania zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie.

Po części oficjalnej był czas na obiad a potem na spotkanie w grupach z wychowankami i wspólną rozrywkę.

Na zakończenie rekolekcji odbyła się w naszej zakładowej kaplicy msza św., podczas której momentem szczególnym było symboliczne przekazanie sobie Znaku Pokoju!

Msza św. zakończyła się błogosławieństwem udzielonym przez księdza Marcina.

Wszyscy uczestnicy rekolekcji w naszym zakładzie otrzymali od naszych gości wyjątkowe prezenty: różańce przywiezione z Medjugorje.

Mamy nadzieję, że to nie ostatnie spotkanie i, że w przyszłości będzie okazja ponownie porozmawiać o życiu i potrzebie Wiary!