Main menu

Projekt „Jedno Życie”

27 lipca 2018 roku nasi wychowankowie uczestniczyli w programie edukacyjno – profilaktycznym „Jedno Życie” prowadzonym przez znanego rapera Piotra Plichtę, pseudonim artystyczny „Poison”. Jak sam pisze o swoim programie: „Podczas spotkań poruszam różne tematy, które w dzisiejszej rzeczywistości są bliskie ludziom bez względu na przedział wiekowy. Staram się znaleźć nić porozumienia na płaszczyźnie mentalno – duchowej zarówno z samymi uczniami, jak i gronem pedagogicznym. Na spotkaniach często poruszam temat używek, do których młodzież ma teraz tak łatwy dostęp, oraz ich negatywnych skutków, doprowadzających do chorób, a nawet śmierci. Nie mniej jednak, mimo ciężkiej dosyć tematyki, staram się dotrzeć do dzieci i młodzieży poprzez inny, bardziej przystępny dla nich, a przede wszystkim bardziej przyswajalny, bo muzyczny język.”

Babia Góra zdobyta!

Kolejnym górskim celem wychowanków naszej placówki stała się Babia Góra 1725 m – najwyższy szczyt Polski poza Tatrami. Na Babią weszliśmy 16 maja Percią Akademików w oknie pogodowym ponieważ aura nie rozpieszczała, ale deszcz nas oszczędził, a na szczycie nawet pokazało się słońce. Jadąc w Beskidy zwiedziliśmy też po drodze zamek w Olsztynie k. Częstochowy, niestety w deszczu. Już planujemy następne górskie podboje!

Ogólnopolski konkurs na plakat pt. „Mam wolny wybór”

Rozstrzygnięty został ogólnopolski konkurs na plakat pt. „Mam wolny wybór” poświęcony problematyce uzależnień i zakażeniom HIV i AIDS. Spośród nadesłanych prac nagrodzone zostały trzy najciekawsze zdaniem jury plakaty:

  1. Bartłomiej Knach ze Świdnicy
  2. Wiktoria Karamańska z Warszawy-Falenicy, Wiktoria Włodarczyk, Katarzyna Włodarczyk
  3. Karol Waksmański z Pszczyny

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom za udział w konkursie. Nagrody zostaną rozesłane pocztą.