Main menu

Plener Plastyczny w Skorzęcinie.

W dniach 11-12 czerwiec b.r. młodzież z Zakładu Poprawczego w Witkowie i okolicznych szkół i placówek spotkali się na cyklicznej imprezie organizowanej przez naszą placówkę Plenerze Plastycznym w Skorzęcinie. Integracja dzieci i młodzieży z różnych środowisk, działania twórcze, rekreacja, propagowanie zdrowego stylu życia, to tylko niektóre z zakładanych celów organizowanej przez Zakład Poprawczy imprezy. Do dyspozycji uczestników jest baza noclegowa w domkach Zakładu Poprawczego w Skorzęcinie, posiłki z tegoż, a co najważniejsze przepiękna wiosenno-letnia atmosfera wokół dwóch skorzęcińskich jezior doskonale nam wszystkim znanych: Niedzięgiel i Białego.

 

.

 

Doradcy zawodowi z Centrum Kształcenia Praktycznego z Gniezna przeprowadzili cykl zajęć w ramach preorientacji zawodowej dla wychowanków naszego Zakładu.

Doradcy zawodowi z Centrum Kształcenia Praktycznego z Gniezna przeprowadzili cykl zajęć w ramach preorientacji zawodowej dla wychowanków naszego Zakładu. Projekt trwał od 8 marca do 7 czerwca podczas, którego realizowane były zadania polegające na wspieraniu wychowanków w procesie świadomego i samodzielnego podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych. Priorytetem było poznanie siebie oraz kształtowanie własnej kariery zawodowej. Zadania formy pracy oraz metody były dostosowane do możliwości tej grupy odbiorców. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem chłopców.

 

 

 

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Posła RP

Dnia 23 maja 2019 roku w Zakładzie Poprawczym w Witkowie odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Posła RP Zbigniewa Dolaty. Wzięły w nim udział następujące drużyny: Zakład Poprawczy w Poznaniu, Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gnieźnie, Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Niechanowie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie i gospodarze – Zakład Poprawczy w Witkowie.
Poprzez udział w takim turnieju wychowankowie doskonalą współzawodnictwo, współpracę grupową, zadaniową by osiągnąć zamierzony cel. Ich energia zostaje skierowana na kreatywne tory. Taka właśnie aktywność buduje pożądaną samoocenę u nieletnich, jak również integruje całą grupę wychowanków. Nieletni poprzez uczestnictwo w takich turniejach uczą się konstruktywnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych, poznają swoje mocne i słabe strony.
Celem oddziaływania przez sport jest rozwijanie różnych form spędzania czasu wolnego, przekształcenie impulsów i energii na społeczne formy funkcjonowania a także odreagowanie powstałych napięć w pozytywny sposób.
Przebieg turnieju piłkarskiego był niezwykle emocjonujący. Chłopcy ze wszystkich placówek stanęli na wysokości zadania i dzielnie z wielkim zaangażowaniem walczyli o jak najlepszy wynik dla swej drużyny.
A oto kolejność:
1 miejsce – Zakład Poprawczy w Witkowie
2 miejsce – Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie
3 miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie
4 miejsce – Zakład Poprawczy w Poznaniu
5 miejsce – Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Niechanowie
6 miejsce – Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gnieźnie
Królem strzelców został Krystian Wersocki z Zakładu Poprawczego w Witkowie

WYCIECZKA NA MECZ LECHA POZNAŃ

Dnia 15 marca 2019 roku odbyła się wycieczka do Poznania na mecz ekstraklasy Lech Poznań – Górnik Zabrze. W wycieczce tej uczestniczyło czterech wychowanków: Maciej Gajda, Jakub Szostak, Jarosław Dalidowicz, Paweł Buszka – wraz ze swymi opiekunami. Piątkowy mecz z Górnikiem miał wyjątkowy charakter z powodu zbliżających się 97 urodzin Lecha Poznań. Lokomotywa stojąca przy ulicy Bułgarskiej została bowiem wyposażona w dymiarkę, pojawiło się także specjalne oświetlenie jak również sygnał dźwiękowy. Niestety ten wyjątkowy mecz zakończył się przegraną klubu z Poznania 0:3. Mimo naszego gorącego dopingu Lech Poznań doznał dotkliwej porażki. Wyjazd ten był dla nas wychowanków niezapomnianym przeżyciem. Sama wizyta na stadionie jak i możliwość obejrzenia z bliska piłkarzy wpłynęła motywująco i w większym stopniu zachęciła nas do uprawiania tej dyscypliny na naszym boisku zakładowym.

Maciej Gajda

PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

Tegoroczny okres wczesnej wiosny stał się dla naszych wychowanków okazją do uczestniczenia w wydarzeniach, które pomagały odnaleźć się w atmosferze nadchodzących Świąt Wielkanocnych. O rekolekcjach wielkopostnych informowaliśmy już wcześniej, teraz przyszedł czas na prezentację kolejnych wydarzeń nawiązujących do zbliżających się Świąt.

Na początku kwietnia wzięliśmy udział w spotkaniu integracyjnym, zorganizowanym przez Stowarzyszenie „W stronę słońca” wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich z Lednogóry. Jego  celem było propagowanie zwyczajów związanych z przygotowaniami do nadchodzących Świąt. Podczas wspólnej zabawy wychowankowie mieli okazję zapoznać się z starymi formami przygotowywania się do Świąt, poznając zwyczaje i tradycje ludowe, m.in. uczyli się sposobów barwienia, a potem malowania pisanek, wykonywania ozdób na stół wielkanocny czy wykonywania innych przedmiotów związanych ze Świętami.

Młodzi ludowi artyści z dużym zapałem wykonywali ozdoby i przedmioty świąteczne:

Z kolei 11 kwietnia do naszego zakładu zawitali goście, z którymi na co dzień współpracujemy i działamy na rzecz integracji środowisk. W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Mielżynie, Ania Najkowska z mężem, która prowadzi Centrum Hipoterapii i Rekreacji Konnej w Leśniewie oraz wychowankowie i pracownicy naszego zakładu.

Głównym punktem naszego spotkania był udział w mini spektaklu teatralnym, który przedstawili aktorzy krakowskiego teatru wędrownego. Treść przedstawienia dawała okazję przygotowania się do świadomego przeżycia Świąt Wielkiej Nocy, ponieważ aktorzy w prostej i przejrzystej formie przybliżali widzom wybrane fragmenty biblijne, odnoszące się do Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Aktorzy zostali ciepło przyjęci przez zgromadzoną widownię:

Forma spektaklu pozwalała na aktywny udział w nim również widzów:

Po zakończeniu spektaklu dyrektor zakładu, Pan Przemysław Priebe, podziękował artystom za pobudzające do refleksji przedstawienie, wszystkim zebranym złożył życzenia a następnie zaprosił do wspólnego stołu i kontynuowanie spotkania przy przedświątecznej kawie.

Hipoterapia

W marcu nasza placówka nawiązała kontakt ze stowarzyszeniem „W stronę słońca”, które zajmuje się prowadzeniem terapii dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie. Specyfika działalności tego stowarzyszenie polega na tym, że prowadzona przez nie rehabilitacja ruchowa opiera się na kontakcie z końmi. Taką metodę terapeutyczną nazywa się hipoterapią (od greckich słów hippos – koń i therapeia – terapia).
Siedziba prowadzonej działalności znajduje się w miejscowości Leśniewo, około 10 km od Gniezna i położona jest w pięknym, obsadzonym starodrzewem kilkuhektarowym parku. Stowarzyszenie współpracuje z Centrum Hipoterapii i Rekreacji Konnej pani Anny Najkowskiej. I właśnie z inicjatywy pani Ani powstała idea nawiązania współpracy między naszym zakładem a stowarzyszeniem i Centrum. W tej chwili stawiamy pierwsze kroki w tej ciekawej, ale dla nas zupełnie tajemniczej i nieodkrytej metodzie rehabilitacji jaką jest hipoterapia.
Ze strony internetowej stowarzyszenia dowiadujemy się, że hipoterapia : „to forma rehabilitacji psycho-ruchowej, w której podstawowym narzędziem pracy jest koń. Hipoterapia jest jedną z form rehabilitacji wieloprofilowej, czyli oddziałującej jednocześnie ruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie. Stosowana jest zarówno u dzieci, u młodzieży, jak i u dorosłych, z różnym stopniem niepełnosprawności.” I dalej czytamy, że działanie hipoterapii to m.in.: „korygowanie postawy ciała, regulacja napięcia mięśniowego, kontakt z przyrodą, działanie motywacyjne, doskonalenie równowagi, koordynacji, orientacji w przestrzeni, schematu własnego ciała, poczucie rytmu, stymulacja i normalizacja czucia powierzchniowego, zwiększenie poczucia własnej wartości, zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych, rozwijanie pozytywnych kontaktów społecznych.”
Taka metoda terapii może być również świetnym sprzymierzeńcem w procesie resocjalizacji młodych ludzi. Nasi wychowankowie systematycznie goszczą na terenie stowarzyszenia i w oparciu o zasady wolontariatu starają się uczestniczyć w jego działalności. Ich aktywność polega na opiece nad końmi, pracach gospodarczych na terenie obiektu, pomocy osobom biorącym udział w zajęciach oraz na osobistym udziale w hipoterapii. Nasza współpraca dopiero się rozpoczęła i nabiera rozpędu. W trakcie opracowania jest program resocjalizacyjno – hipoterapeutyczny, w oparciu o który, mamy nadzieję, będzie rozwijać się współpraca naszego zakładu oraz stowarzyszenia i Centrum.
Poniżej prezentujemy kilka zdjęć obrazujących dotychczasowe zaangażowanie naszych wychowanków podczas zajęć hipoterapeutycznych.

Sursum corda

W okresie Świąt Bożego Narodzenia wychowankowie oraz pracownicy naszego zakładu zaangażowali się w liczne działania charytatywne. Jednym z nich było udzielenie wsparcia materialnego (w formie zakupu kartek świątecznych) dla stowarzyszenie Sursum corda!, którego misją jest m.in. rozwijanie wolontariatu wśród młodzieży oraz niesienie wsparcia i pomocy dzieciom i młodzieży borykającym się z trudnościami i problemami życiowymi, zapewniając im np. pomoc psychologiczno – pedagogiczną.

My przyłączyliśmy się do jednej z akcji prowadzonych przez stowarzyszenie pod nazwą „Na ratunek”. Jej głównym celem jest zbieranie środków materialnych, dzięki którym finansowane są działania wobec konkretnych osób potrzebujących specjalistycznej pomocy. Dzięki zebranym pieniądzom stowarzyszenie zakupuje materiały ortopedyczne, sprzęt rehabilitacyjny, leki oraz finansuje zabiegi medyczne.

W związku z naszym zaangażowaniem otrzymaliśmy od stowarzyszenia podziękowania za udzielone przez nas wsparcie, które prezentujemy poniżej.

Otrzymaliśmy również zaproszenie do udziału w kolejnej akcji stowarzyszenia i zapewne nasi wychowankowie i pracownicy ponownie wesprą działalność Sursum corda!

Podziękowanie dla Pracowników ZP Witkowo

Podziękowanie dla SPS nr 4 w ZP Witkowie