Main menu

Ogłoszenie o zamówieniu- znak sprawy ZPW.AG. 343.3.2020 Dostawa, montaż i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego w budynku Zakładu Poprawczego w Witkowie.

 

     Ogłoszenie o zamówieniu

     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia – Koncepcja modernizacji/przebudowy systemu monitoringu wizyjnego – załącznik nr 1 do SIWZ.
 2. Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego – wykaz i parametry minimalne  urządzeń – załącznik nr 2 do SIWZ
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 3 do SIWZ
 4. Formularz asortymentowo-cenowy załącznik nr 4 do SIWZ
 5. Wzór umowy – załącznik nr 5 do SIWZ
 6. Wykaz dostaw – załącznik nr 6 do SIWZ
 7. Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania- załącznik nr 7 do SIWZ
 8. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 8 do SIWZ
 9. Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub jej braku do grupy kapitałowej – załącznik nr 9 do SIWZ
 10. Zobowiązanie podmiotu trzeciego na zasobach którego będzie polegał Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy PZP – załącznik nr 10 do SIWZ

 

„Audycja w Radio dla Ciebie”

Audycja w Radio dla Ciebie

 

Sukces naszego utalentowanego młodego rapera podczas przeglądu kulturalnego OSPAR 2019 nie uszedł uwadze warszawskim mediom. Na zaproszenie redaktorki stołecznego Radia dla Ciebie, Małgorzaty Berwid, nasz wychowanek, Piotr Kowalski, wziął udział w audycji z cyklu „Ciotula Książkula” w sobotni poranek 18 stycznia 2020 r.

Cykl audycji, w której Piotr wziął udział jest poświęcony literaturze i promowaniu, zwłaszcza wśród ludzi młodych, czytelnictwa. Dlatego też młody adept rapu opowiedział o swojej ostatniej lekturze – drugim tomie opowiadań pt. „Gorzka czekolada”. Jest zbiór utworów popularnych autorów książek dla młodzieży, a każde z opowiadań jest poświęcone innemu, trudnemu tematowi. Piotr zwrócił uwagę na utwory traktujące o problemach dotyczących poczuciu własnej wartości, relacji z innymi osobami, czy radzeniu sobie z własnymi słabościami. Autorka programu, pani M. Berwid, podkreślała wyjątkowość tej książki i jej wartość jako źródło wiedzy na temat młodzieżowych problemów i dylematów szczególnie nierozumianych przez rodziców czy nauczycieli.

Podczas audycji Piotr miał okazję opowiedzieć o początkach swojej przygody z muzyką oraz o tym w jaki sposób swoją pasję może rozwijać w witkowskiej placówce. Mówił również o sukcesie jaki osiągnął podczas przeglądu OSPAR 2019.

Inny z uczestników audycji, dr nauk pedagogicznych, pan Mieczysław Sędzicki, na co dzień wykładowca i nauczyciel studentów w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz twórca i od wielu lat organizator festiwalu kulturalnego OSPAR, opowiadał o historii tegoż przeglądu. Podkreślił, że w tym roku odbędzie się 25 edycja OSPAR i Piotr otrzymał zaproszenie do uczestniczenia w tym wydarzeniu.

Trzeba tutaj podkreślić, że udział w przeglądzie w 2019 roku nie był pierwszym, w jaki wzięli udział nasi wychowankowie (bo poza Piotrem na scenie OSPAR wystąpił również Krystian). Przed ponad dekadą wyjazdy do Warszawy na festiwal organizowany przez studentów APS zainicjowała pani Zosia Kowalska, która przez lata pracowała z naszą młodzieżą jako pedagog. Nasi wychowankowie najczęściej śpiewali piosenki, zdobywając nagrody i wyróżnienia. W ubiegłym roku powróciliśmy do tej tradycji i ponownie udało się osiągnąć sukces.

Wyjazd do Warszawy i udział w audycji radiowej był dla Piotra wielkim wyróżnieniem ale także ogromnym przeżyciem i powodem do dumy. Nie jest rzeczą codzienną aby młody człowiek, posiadający „szczególny” bagaż doświadczeń życiowych mógł wziąć udział w audycji radiowej i to w roli młodego, utalentowanego twórcy. Jego przypadek można potraktować jako pewien wzór dla innych mieszkańców placówek podobnych do witkowskiej. Piotr dzięki własnej pasji ma szansę na znalezienie ścieżki życiowej, która być może okaże się dla niego sposobem na poradzenie sobie z trudami prawdziwego, niezwykle ciężkiego, codziennego życia. Mamy nadzieję, że nasz wychowanek znajdzie w sobie dużo sił, energii i wytrwałości, żeby rozwijać własny talent.

Nagranie audycji można odsłuchać korzystając z następującego linka:

Ciotka Książkula: „Człowiek bez barier” i OSPAR 2019

Sukces na OSPARze.

 

 

Sukces na OSPARze

 

            Mamy za sobą udział w XXIV OSPAR odbywający się tradycyjnie od 24 lat w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.  

4 grudnia 2019 roku zaprezentowaliśmy siebie i nasze piosenki na Ogólnopolskiej Scenie Prezentacji Artystycznych Realizacji w Warszawie. Nie było łatwo, ale na pewno bardzo przyjemnie.

W tegorocznym przeglądzie brało udział 12 placówek, a my znaleźliśmy się wśród 7 wyróżnionych. Za sukcesem stoją nasi wychowankowie – Piotr Kowalski oraz Krystian Wersocki oraz ich opiekunowie – Aldona Osterczy i Janusz Lis. Jednak wyróżnienia dla naszych wychowanków to wynik wytężonej pracy resocjalizacyjnej wszystkich pracowników naszego zakładu. Od lat w Witkowie stawiamy na nowatorskie formy i metody pracy – często w oparciu o zasady twórczej resocjalizacji. Dzięki takiemu ukierunkowaniu naszej działalności udaje nam się wyzwalać wśród naszych podopiecznych ukryte zdolności i talenty. Uruchomienie wewnętrznych możliwości, kreowanie i afirmowanie własnych, indywidualnych i niepowtarzalnych zasobów czy potencjałów staje się dla naszych wychowanków fundamentem do budowania swojej nowej, zdrowej, dającej nadzieję na przyszłość tożsamości młodego człowieka.

Dzięki takiemu podejściu do pracy resocjalizacyjnej w naszej placówce Piotr i Krystian mieli możliwość wyśpiewać dla naszego zakładu wyróżnienie specjalne, przyznane w imieniu Fundacji im. Marii Grzegorzewskiej, a w nagrodę otrzymali wieżę, która na pewno posłuży wszystkim wychowankom chętnym do rozwijania aktywności muzycznej.

Nagrodę indywidualną dla osobowości scenicznej OSPAR 2019 otrzymał Piotr, który zaprezentował się nie tylko wokalnie, ale również jako autor tekstów wyśpiewanych przez naszych chłopaków. Piotr otrzymał nagrody – plecak, słuchawki, ale przede wszystkim małą statuetkę przyznaną po raz pierwszy w historii OSPARu.

Radościom i tańcom nie było końca, ale po całym dniu zabawy, późnym wieczorem trzeba było opuścić stolicę i wracać do Witkowa. Z Warszawą i innymi uczestnikami żegnaliśmy się okrzykiem DO ZOBACZENIA ZA ROK !

 

       

           

 

JESIEŃ Z HIPOTERAPIĄ.

 

 

Jesień 2019 to okres rozwijania współpracy naszego zakładu z Centrum Hipoterapii I Rekreacji Konnej w Leśniewie. W ramach naszego współdziałania opracowano program zajęć hipoterapeutycznych na rok 2019/20, w których rotacyjnie uczestniczy grupa 7 chłopców.

Idea zajęć hipoterapeutycznych opiera się na kontakcie pacjenta (klienta, osoby niepełnosprawnej, itp.) z koniem, jako zwierzęciem charakteryzującym się specyficznymi cechami, pozwalającymi na bliski, osobisty kontakt z człowiekiem.

Zajęcia prowadzone są w gospodarstwie należącym do ww. Centrum, a prowadzone są przez panią Annę Najkowską – posiadającą kwalifikacje do prowadzenia zajęć hipoterapeutycznych.

Realizowany w Leśniewie program jest alternatywną formą profilaktyki, szczególnie przydatny w pracy z osobami niepełnosprawnymi (intelektualnie i fizycznie). Składa się z kilku elementów:

 • bezpośredni kontakt z końmi – który jest głównym elementem ww. zajęć – ich celem jest doświadczenia w obcowaniu ze zwierzęciem oraz budowanie relacji pomoc drugiemu człowiekowi – poczucie odpowiedzialności, samodzielności, sprawczości;
 • opieka nad końmi i obsługa stajni – tutaj celem jest rozwijanie poczucia samodzielności, świadomego kontaktu ze zwierzętami (zachowanie bezpieczeństwa) oraz zdobycie umiejętności w zakresie obsługi zwierząt;
 • pomoc w prowadzeniu zajęć hipoterapeutycznych z pacjentami niepełnosprawnymi – rozwijanie emocjonalne wychowanków – w tym m.in. poczucia empatii, odpowiedzialności za drugiego człowieka;
 • pomoc w pracach porządkowych w gospodarstwie.

Współpraca naszego zakładu z CHiRK w Leśniewie oparta jest o zasady wolontariatu – umowa w tym zakresie została podpisana wiosną tego roku.

Nasi wychowankowie chętnie i z dużym zaangażowaniem biorą udział w zajęciach hipoterapeutycznych, które są dla nich niezwykle atrakcyjną i ciekawą formą spędzania czasu w zakładzie. Zajęcia hipoterapeutyczne realizują wiele zadań: począwszy od kreowania postaw prospołecznych (konieczność współpracy z innymi osobami w poczuciu odpowiedzialności za drugiego człowieka), poprzez rozwijanie sfery emocjonalnej (bliski kontakt z pacjentami oraz ze zwierzętami), a skończywszy na profilaktyce zachowań ryzykownych (rozwijanie zainteresowań oraz sposób na spędzanie wolnego czasu).

Oto kilka zdjęć dokumentujących udział naszych wychowanków w zajęciach hipoterapeutycznych.