Main menu

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Wszystkim Ludziom Dobrej Woli życzymy:

Aby Wiara w Drugiego Człowieka nigdy nie
Ustała i aby Jej istota była dla nas wartością
Niepodważalną,

Aby Miłość, którą obdarowujemy innych, była dla nas
Źródłem radości, inspiracji i przekonania, że każdy na Nią
Zasługuje,

Aby Nadzieja dodawała nam sił i wytrwałości oraz aby
Sprawiała, że nigdy nie zrezygnujemy z własnych przekonań i
Marzeń!

Dyrekcja, Pracownicy i Wychowankowie
ZP Witkowo

Niepodległa. Stulecie odzyskania Niepodległości

Zakład Poprawczy w Witkowie włączył się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wychowankowie i pracownicy podjęli różne inicjatywy oraz uczestniczyli w wydarzeniach lokalnych mających uświetnić obchody tego niezwykłego wydarzenia w historii naszej Ojczyzny.

Czytaj więcej:…

 

Projekt „Jedno Życie”

27 lipca 2018 roku nasi wychowankowie uczestniczyli w programie edukacyjno – profilaktycznym „Jedno Życie” prowadzonym przez znanego rapera Piotra Plichtę, pseudonim artystyczny „Poison”. Jak sam pisze o swoim programie: „Podczas spotkań poruszam różne tematy, które w dzisiejszej rzeczywistości są bliskie ludziom bez względu na przedział wiekowy. Staram się znaleźć nić porozumienia na płaszczyźnie mentalno – duchowej zarówno z samymi uczniami, jak i gronem pedagogicznym. Na spotkaniach często poruszam temat używek, do których młodzież ma teraz tak łatwy dostęp, oraz ich negatywnych skutków, doprowadzających do chorób, a nawet śmierci. Nie mniej jednak, mimo ciężkiej dosyć tematyki, staram się dotrzeć do dzieci i młodzieży poprzez inny, bardziej przystępny dla nich, a przede wszystkim bardziej przyswajalny, bo muzyczny język.”