Main menu

Ogólnopolski konkurs na plakat pt. „Mam wolny wybór”

Rozstrzygnięty został ogólnopolski konkurs na plakat pt. „Mam wolny wybór” poświęcony problematyce uzależnień i zakażeniom HIV i AIDS. Spośród nadesłanych prac nagrodzone zostały trzy najciekawsze zdaniem jury plakaty:

  1. Bartłomiej Knach ze Świdnicy
  2. Wiktoria Karamańska z Warszawy-Falenicy, Wiktoria Włodarczyk, Katarzyna Włodarczyk
  3. Karol Waksmański z Pszczyny

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom za udział w konkursie. Nagrody zostaną rozesłane pocztą.