Main menu

JESIEŃ Z HIPOTERAPIĄ.

 

 

Jesień 2019 to okres rozwijania współpracy naszego zakładu z Centrum Hipoterapii I Rekreacji Konnej w Leśniewie. W ramach naszego współdziałania opracowano program zajęć hipoterapeutycznych na rok 2019/20, w których rotacyjnie uczestniczy grupa 7 chłopców.

Idea zajęć hipoterapeutycznych opiera się na kontakcie pacjenta (klienta, osoby niepełnosprawnej, itp.) z koniem, jako zwierzęciem charakteryzującym się specyficznymi cechami, pozwalającymi na bliski, osobisty kontakt z człowiekiem.

Zajęcia prowadzone są w gospodarstwie należącym do ww. Centrum, a prowadzone są przez panią Annę Najkowską – posiadającą kwalifikacje do prowadzenia zajęć hipoterapeutycznych.

Realizowany w Leśniewie program jest alternatywną formą profilaktyki, szczególnie przydatny w pracy z osobami niepełnosprawnymi (intelektualnie i fizycznie). Składa się z kilku elementów:

  • bezpośredni kontakt z końmi – który jest głównym elementem ww. zajęć – ich celem jest doświadczenia w obcowaniu ze zwierzęciem oraz budowanie relacji pomoc drugiemu człowiekowi – poczucie odpowiedzialności, samodzielności, sprawczości;
  • opieka nad końmi i obsługa stajni – tutaj celem jest rozwijanie poczucia samodzielności, świadomego kontaktu ze zwierzętami (zachowanie bezpieczeństwa) oraz zdobycie umiejętności w zakresie obsługi zwierząt;
  • pomoc w prowadzeniu zajęć hipoterapeutycznych z pacjentami niepełnosprawnymi – rozwijanie emocjonalne wychowanków – w tym m.in. poczucia empatii, odpowiedzialności za drugiego człowieka;
  • pomoc w pracach porządkowych w gospodarstwie.

Współpraca naszego zakładu z CHiRK w Leśniewie oparta jest o zasady wolontariatu – umowa w tym zakresie została podpisana wiosną tego roku.

Nasi wychowankowie chętnie i z dużym zaangażowaniem biorą udział w zajęciach hipoterapeutycznych, które są dla nich niezwykle atrakcyjną i ciekawą formą spędzania czasu w zakładzie. Zajęcia hipoterapeutyczne realizują wiele zadań: począwszy od kreowania postaw prospołecznych (konieczność współpracy z innymi osobami w poczuciu odpowiedzialności za drugiego człowieka), poprzez rozwijanie sfery emocjonalnej (bliski kontakt z pacjentami oraz ze zwierzętami), a skończywszy na profilaktyce zachowań ryzykownych (rozwijanie zainteresowań oraz sposób na spędzanie wolnego czasu).

Oto kilka zdjęć dokumentujących udział naszych wychowanków w zajęciach hipoterapeutycznych.