Main menu

Hipoterapia

W marcu nasza placówka nawiązała kontakt ze stowarzyszeniem „W stronę słońca”, które zajmuje się prowadzeniem terapii dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie. Specyfika działalności tego stowarzyszenie polega na tym, że prowadzona przez nie rehabilitacja ruchowa opiera się na kontakcie z końmi. Taką metodę terapeutyczną nazywa się hipoterapią (od greckich słów hippos – koń i therapeia – terapia).
Siedziba prowadzonej działalności znajduje się w miejscowości Leśniewo, około 10 km od Gniezna i położona jest w pięknym, obsadzonym starodrzewem kilkuhektarowym parku. Stowarzyszenie współpracuje z Centrum Hipoterapii i Rekreacji Konnej pani Anny Najkowskiej. I właśnie z inicjatywy pani Ani powstała idea nawiązania współpracy między naszym zakładem a stowarzyszeniem i Centrum. W tej chwili stawiamy pierwsze kroki w tej ciekawej, ale dla nas zupełnie tajemniczej i nieodkrytej metodzie rehabilitacji jaką jest hipoterapia.
Ze strony internetowej stowarzyszenia dowiadujemy się, że hipoterapia : „to forma rehabilitacji psycho-ruchowej, w której podstawowym narzędziem pracy jest koń. Hipoterapia jest jedną z form rehabilitacji wieloprofilowej, czyli oddziałującej jednocześnie ruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie. Stosowana jest zarówno u dzieci, u młodzieży, jak i u dorosłych, z różnym stopniem niepełnosprawności.” I dalej czytamy, że działanie hipoterapii to m.in.: „korygowanie postawy ciała, regulacja napięcia mięśniowego, kontakt z przyrodą, działanie motywacyjne, doskonalenie równowagi, koordynacji, orientacji w przestrzeni, schematu własnego ciała, poczucie rytmu, stymulacja i normalizacja czucia powierzchniowego, zwiększenie poczucia własnej wartości, zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych, rozwijanie pozytywnych kontaktów społecznych.”
Taka metoda terapii może być również świetnym sprzymierzeńcem w procesie resocjalizacji młodych ludzi. Nasi wychowankowie systematycznie goszczą na terenie stowarzyszenia i w oparciu o zasady wolontariatu starają się uczestniczyć w jego działalności. Ich aktywność polega na opiece nad końmi, pracach gospodarczych na terenie obiektu, pomocy osobom biorącym udział w zajęciach oraz na osobistym udziale w hipoterapii. Nasza współpraca dopiero się rozpoczęła i nabiera rozpędu. W trakcie opracowania jest program resocjalizacyjno – hipoterapeutyczny, w oparciu o który, mamy nadzieję, będzie rozwijać się współpraca naszego zakładu oraz stowarzyszenia i Centrum.
Poniżej prezentujemy kilka zdjęć obrazujących dotychczasowe zaangażowanie naszych wychowanków podczas zajęć hipoterapeutycznych.