Main menu

Hipoterapia w Leśniewie.

Hipoterapia w Leśniewie

Po okresie ograniczonej działalności zakładów dla nieletnich, wynikającej z epidemii koronawirusa, z wolna wracamy do codziennego, normalnego funkcjonowania. U progu wakacji wróciliśmy do prowadzenia jednej z ciekawszych form oddziaływania resocjalizacyjnego w naszym zakładzie, jakimi są zajęcia hipoterapeutyczne. W tym zakresie współpracujemy ze Stowarzyszeniem „W stronę słońca” oraz Centrum Hipoterapii i Rekreacji Konnej Anny Najkowskiej w Leśniewie. Głównym celem działalności wymienionych organizacji jest prowadzenie terapii dla osób niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie oraz organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w oparciu o kontakt z końmi. Taka metoda terapii jest również świetnym sprzymierzeńcem w procesie resocjalizacji młodych ludzi. Dlatego też natychmiast po zniesieniu ograniczeń w działalności placówki nasi wychowankowie wrócili do uczestniczenia w tej formie zajęć i realizacji wstrzymanego w okresie wiosennym programu resocjalizacyjno – hipoterapeutycznego. Ich aktualna aktywność polega na opiece nad końmi, pracach gospodarczych na terenie obiektu, pomocy osobom biorącym udział w zajęciach oraz na osobistym udziale w hipoterapii.

W pierwszym tygodniu lipca w Leśniewie gościła grupa dzieci, które uczestniczyły w półkoloniach. Jednym z ich elementów były zajęcia ze zwierzętami – nasi wychowankowie pełnili rolę asystentów i opiekunów dzieci jeżdżących na koniach. Ze swojego zadania wywiązali się znakomicie – ich odpowiedzialność i świadomość rangi powierzonego zadania była godna pochwalenia. Zebrali także pochwały za umiejętne, stanowcze ale jednocześnie łagodne i bezpieczne opiekowanie się końmi.

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć ilustrujących zaangażowanie naszych wychowanków.