Main menu

Doradcy zawodowi z Centrum Kształcenia Praktycznego z Gniezna przeprowadzili cykl zajęć w ramach preorientacji zawodowej dla wychowanków naszego Zakładu.

Doradcy zawodowi z Centrum Kształcenia Praktycznego z Gniezna przeprowadzili cykl zajęć w ramach preorientacji zawodowej dla wychowanków naszego Zakładu. Projekt trwał od 8 marca do 7 czerwca podczas, którego realizowane były zadania polegające na wspieraniu wychowanków w procesie świadomego i samodzielnego podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych. Priorytetem było poznanie siebie oraz kształtowanie własnej kariery zawodowej. Zadania formy pracy oraz metody były dostosowane do możliwości tej grupy odbiorców. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem chłopców.