• Rozmiar czcionki:
  • A
  • A+
  • A++
  • Kontrast:
  • włacz kontrast
  • wyłacz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

Strona informacyjna na temat zasad uzyskiwania dostępu do informacji publicznych (nie publikowanych w BIP). Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że:
Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:

  • wywieszanie informacji, w tym aktów prawnych na tablicy ogłoszeń
  • oraz udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek.

Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie. Informacji publicznych (nie publikowanych w BIP) udziela:

Zakład Poprawczy w Witkowie
ul. Park Kościuszki 9
62-230 Witkowo

Tel. 61 477 82 44
Fax 61 477 82 47

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.