bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Strona informacyjna na temat zasad uzyskiwania dostępu do informacji publicznych (nie publikowanych w BIP). Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że:
Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:

  • wywieszanie informacji, w tym aktów prawnych na tablicy ogłoszeń
  • oraz udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek.

Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie. Informacji publicznych (nie publikowanych w BIP) udziela:

Zakład Poprawczy w Witkowie
ul. Park Kościuszki 9
62-230 Witkowo

Tel. 61 477 82 44
Fax 61 477 82 47Opublikował: Główny Administrator
Publikacja dnia: 10.07.2013
Podpisał: Główny Administrator
Dokument z dnia: 09.07.2013
Dokument oglądany razy: 2 404