bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Aktualności

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Protokół z otwarcia ofert z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę paliwa gazowego do budynku Zakładu Poprawczego w Witkowie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnej "Aktywna tablica"

Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Poprawiony załącznik nr 2 - formularz cenowy

Ogłoszenia o przetargu na Kompleksową dostawę i dystrybucję paliwa gazowego do budynku Zakładu poprawczego

Załącznik nr 1 do SIWZ

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

-----------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych "Aktywna tablica"

Ogłoszenia o rekrutacji na wolne stanowisko pracy - nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pracy nauczyciela wychowania do życia w rodzinie

Ogłoszenia o rekrutacji na wolne stanowisko pracy pielęgniarki

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Informacja o uiszczaniu opłat za duplikat wydawanych świadectw i legitymacji.

Sprawozdanie z działalności za 2018 r.

Plan działalności na 2019 r.

Planu zamówień publicznych na rok 2019

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017Opublikował: ZP Witkowo
Publikacja dnia: 29.05.2020
Podpisał: Główny Administrator
Dokument z dnia: 09.07.2013
Dokument oglądany razy: 3 788