Main menu

Hipoterapia w Leśniewie.

Hipoterapia w Leśniewie

Po okresie ograniczonej działalności zakładów dla nieletnich, wynikającej z epidemii koronawirusa, z wolna wracamy do codziennego, normalnego funkcjonowania. U progu wakacji wróciliśmy do prowadzenia jednej z ciekawszych form oddziaływania resocjalizacyjnego w naszym zakładzie, jakimi są zajęcia hipoterapeutyczne. W tym zakresie współpracujemy ze Stowarzyszeniem „W stronę słońca” oraz Centrum Hipoterapii i Rekreacji Konnej Anny Najkowskiej w Leśniewie. Głównym celem działalności wymienionych organizacji jest prowadzenie terapii dla osób niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie oraz organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w oparciu o kontakt z końmi. Taka metoda terapii jest również świetnym sprzymierzeńcem w procesie resocjalizacji młodych ludzi. Dlatego też natychmiast po zniesieniu ograniczeń w działalności placówki nasi wychowankowie wrócili do uczestniczenia w tej formie zajęć i realizacji wstrzymanego w okresie wiosennym programu resocjalizacyjno – hipoterapeutycznego. Ich aktualna aktywność polega na opiece nad końmi, pracach gospodarczych na terenie obiektu, pomocy osobom biorącym udział w zajęciach oraz na osobistym udziale w hipoterapii.

W pierwszym tygodniu lipca w Leśniewie gościła grupa dzieci, które uczestniczyły w półkoloniach. Jednym z ich elementów były zajęcia ze zwierzętami – nasi wychowankowie pełnili rolę asystentów i opiekunów dzieci jeżdżących na koniach. Ze swojego zadania wywiązali się znakomicie – ich odpowiedzialność i świadomość rangi powierzonego zadania była godna pochwalenia. Zebrali także pochwały za umiejętne, stanowcze ale jednocześnie łagodne i bezpieczne opiekowanie się końmi.

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć ilustrujących zaangażowanie naszych wychowanków.

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu- znak sprawy ZPW.AG. 343.3.2020 Dostawa, montaż i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego w budynku Zakładu Poprawczego w Witkowie.

 

     Ogłoszenie o zamówieniu

     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia – Koncepcja modernizacji/przebudowy systemu monitoringu wizyjnego – załącznik nr 1 do SIWZ.
  2. Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego – wykaz i parametry minimalne  urządzeń – załącznik nr 2 do SIWZ
  3. Formularz ofertowy – załącznik nr 3 do SIWZ
  4. Formularz asortymentowo-cenowy załącznik nr 4 do SIWZ
  5. Wzór umowy – załącznik nr 5 do SIWZ
  6. Wykaz dostaw – załącznik nr 6 do SIWZ
  7. Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania- załącznik nr 7 do SIWZ
  8. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 8 do SIWZ
  9. Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub jej braku do grupy kapitałowej – załącznik nr 9 do SIWZ
  10. Zobowiązanie podmiotu trzeciego na zasobach którego będzie polegał Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy PZP – załącznik nr 10 do SIWZ

 

„Audycja w Radio dla Ciebie”

Audycja w Radio dla Ciebie

 

Sukces naszego utalentowanego młodego rapera podczas przeglądu kulturalnego OSPAR 2019 nie uszedł uwadze warszawskim mediom. Na zaproszenie redaktorki stołecznego Radia dla Ciebie, Małgorzaty Berwid, nasz wychowanek, Piotr Kowalski, wziął udział w audycji z cyklu „Ciotula Książkula” w sobotni poranek 18 stycznia 2020 r.

Cykl audycji, w której Piotr wziął udział jest poświęcony literaturze i promowaniu, zwłaszcza wśród ludzi młodych, czytelnictwa. Dlatego też młody adept rapu opowiedział o swojej ostatniej lekturze – drugim tomie opowiadań pt. „Gorzka czekolada”. Jest zbiór utworów popularnych autorów książek dla młodzieży, a każde z opowiadań jest poświęcone innemu, trudnemu tematowi. Piotr zwrócił uwagę na utwory traktujące o problemach dotyczących poczuciu własnej wartości, relacji z innymi osobami, czy radzeniu sobie z własnymi słabościami. Autorka programu, pani M. Berwid, podkreślała wyjątkowość tej książki i jej wartość jako źródło wiedzy na temat młodzieżowych problemów i dylematów szczególnie nierozumianych przez rodziców czy nauczycieli.

Podczas audycji Piotr miał okazję opowiedzieć o początkach swojej przygody z muzyką oraz o tym w jaki sposób swoją pasję może rozwijać w witkowskiej placówce. Mówił również o sukcesie jaki osiągnął podczas przeglądu OSPAR 2019.

Inny z uczestników audycji, dr nauk pedagogicznych, pan Mieczysław Sędzicki, na co dzień wykładowca i nauczyciel studentów w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz twórca i od wielu lat organizator festiwalu kulturalnego OSPAR, opowiadał o historii tegoż przeglądu. Podkreślił, że w tym roku odbędzie się 25 edycja OSPAR i Piotr otrzymał zaproszenie do uczestniczenia w tym wydarzeniu.

Trzeba tutaj podkreślić, że udział w przeglądzie w 2019 roku nie był pierwszym, w jaki wzięli udział nasi wychowankowie (bo poza Piotrem na scenie OSPAR wystąpił również Krystian). Przed ponad dekadą wyjazdy do Warszawy na festiwal organizowany przez studentów APS zainicjowała pani Zosia Kowalska, która przez lata pracowała z naszą młodzieżą jako pedagog. Nasi wychowankowie najczęściej śpiewali piosenki, zdobywając nagrody i wyróżnienia. W ubiegłym roku powróciliśmy do tej tradycji i ponownie udało się osiągnąć sukces.

Wyjazd do Warszawy i udział w audycji radiowej był dla Piotra wielkim wyróżnieniem ale także ogromnym przeżyciem i powodem do dumy. Nie jest rzeczą codzienną aby młody człowiek, posiadający „szczególny” bagaż doświadczeń życiowych mógł wziąć udział w audycji radiowej i to w roli młodego, utalentowanego twórcy. Jego przypadek można potraktować jako pewien wzór dla innych mieszkańców placówek podobnych do witkowskiej. Piotr dzięki własnej pasji ma szansę na znalezienie ścieżki życiowej, która być może okaże się dla niego sposobem na poradzenie sobie z trudami prawdziwego, niezwykle ciężkiego, codziennego życia. Mamy nadzieję, że nasz wychowanek znajdzie w sobie dużo sił, energii i wytrwałości, żeby rozwijać własny talent.

Nagranie audycji można odsłuchać korzystając z następującego linka:

Ciotka Książkula: „Człowiek bez barier” i OSPAR 2019